Điều khoản sử dụng & điều kiện

Chào mừng bạn đến với gachvang.com. Các điều khoản và điều kiện, cùng với bất kỳ điều khoản bổ sung, điều kiện, thông báo và khuyến cáo hiển thị ở những nơi khác trên gachvang.com ("Điều kiện") chi phối việc bạn sử dụng và truy cập vào gachvang.com.

Trang web gachvang.com là một phương tiện quảng cáo trực tuyến và là một thị trường trực tuyến dành cho thông tin bất động sản có sẵn và quảng cáo bất động sản để bán và cho thuê.

Chúng tôi không tham gia vào các giao dịch thực tế giữa người bán và người mua. Chúng tôi chỉ đơn thuần là một nền tảng cho việc phân phối thông tin và công bố thông tin về bất động sản. Kết quả là, chúng tôi sẽ không kiểm soát, và trong phạm vi cho phép của pháp luật, không bảo đảm cho sự liên quan đến, tính phù hợp, chất lượng, an toàn hay sự hợp pháp của bất kỳ tài sản được quảng cáo để bán hoặc cho thuê trên gachvang.com, tính chính xác hay sự thật của bất kỳ danh sách quảng cáo trên gachvang.com hay khả năng của người bán hàng, người mua, chủ nhà hoặc người thuê nhà để thực thi hay hoàn thành một giao dịch.

Bằng cách lựa chọn sử dụng gachvang.com bạn đã chấp nhận các điều kiện. Chúng tôi có thể thay đổi tất cả hoặc một phần các điều kiện bất cứ lúc nào. Nếu chúng có thay đổi, những điều kiện mới sẽ được đăng trên gachvang.com. Việc sử dụng tiếp tục hoặc tiếp tục dùng gachvang.com sẽ là sự chấp nhận của bạn về bất kỳ thay đổi nào nếu có. Nếu bạn phản đối bất kỳ thay đổi các điều kiện, biện pháp khắc phục duy nhất của bạn là ngay lập tức ngừng sử dụng gachvang.com.

Các điều khoản và điều kiện sử dụng đã được cập nhật lần cuối vào tháng 12 năm 2015.

Truy cập vào gachvang.com

Trong khi chúng tôi sử dụng những nỗ lực hợp lý để đảm bảo cho gachvang.com tính liên tục của dịch vụ, chúng tôi không thực hiện bất kỳ đại diện hay bảo đảm rằng việc truy cập của bạn sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hay không có lỗi. Truy cập của bạn đến gachvang.com có thể bị gián đoạn mà không thông báo trước trong trường hợp lỗi hệ thống, bảo trì hoặc sửa chữa hoặc bất kỳ lý do ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

Trừ khi được quy định khác trong các điều kiện, chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ trang web, tính năng, dịch vụ (hoặc một phần) trên gachvang.com bất cứ lúc nào.

Trừ khi được quy định khác trong các điều kiện, chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi bảng giá cho bất kỳ dịch vụ có thu phí hoặc tính năng trên gachvang.com bất cứ lúc nào mà không báo cho bạn.

Thành viên

Để truy cập hoặc sử dụng một số phần của gachvang.com, bạn phải đăng ký là thành viên của gachvang.com và/hoặc một trang web cụ thể mà là một phần của gachvang.com. Nói chung, đăng ký thành viên là miễn phí.

Khi đăng ký làm thành viên, bạn phải cung cấp cho chúng tôi thông tin đăng ký chính xác, đầy đủ và được cập nhật, theo yêu cầu. Đó là trách nhiệm của bạn để thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi thông tin đăng ký của bạn. [Chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân của bạn theo đúng chính sách bảo mật của chúng tôi]

Bạn không được đăng ký là thành viên nhiều lần.

Bạn không được mạo danh hoặc tạo ra một thành viên cho bất kỳ người nào khác ngoài chính mình.

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn bất kỳ thời điểm nào phải cung cấp thông nhận dạng để xác minh danh tính của bạn.

Bạn phải đảm bảo sự an toàn và bảo mật thông tin chi tiết thành viên của bạn, bao gồm bất kỳ tên đăng nhập và/hoặc mật khẩu được giao cho bạn hoặc thiết lập của bạn. Bạn đang hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra với các chi tiết thành viên của bạn (bao gồm cả việc bị sử dụng trái phép thẻ tín dụng của bạn và/hoặc các chi tiết tài khoản ngân hàng). Bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi nếu bạn nhận thấy có bất kỳ hoạt động sử dụng trái phép các chi tiết thành viên của bạn. Bạn không được cho phép sử dụng chi tiết thành viên của bạn để sử dụng hoặc chuyển giao cho bất kỳ người nào khác, website, công ty hay tổ chức.

Chúng tôi bảo lưu quyền, tùy theo quyết định của chúng tôi, đình chỉ hoặc chấm dứt thành viên hay truy cập của bạn cho tất cả hoặc bất kỳ phần nào của gachvang.com, kể cả nếu chúng tôi tin rằng bạn đang lạm dụng các dịch vụ trong bất kỳ hình thức nào, đã vi phạm các điều kiện hoặc không còn là một thành viên tích cực.

Tuỳ chỉnh

gachvang.com có quyền thay đổi nội dung điều khoản bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước.

Hành vi của bạn

Bạn không được:

(a) sử dụng gachvang.com trong khi đang vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành. gachvang.com có quyền vĩnh viễn cấm và/hoặc thông báo cho cơ quan chức năng với bất kỳ người sử dụng, hoặc cố gắng để sử dụng, các trang web hoặc các công ty cho các mục đích bất hợp pháp;

(b) sử dụng gachvang.com (hoặc tư liệu thu được từ các trang web gachvang.com):

 • - để truyền (hoặc uỷ quyền cho việc truyền tải) "thư rác", "thư dây chuyền", email không mong muốn, tin nhắn tức thời, "spimming," hay "spam";
 • - mạo danh bất kỳ người nào hoặc tổ chức;
 • - để thu hút tiền bạc, mật khẩu hoặc thông tin cá nhân từ bất kỳ người nào;
 • - làm hại, lạm dụng, quấy rối, đe doạ hoặc xúc phạm người khác; hoặc cho bất cứ mục đích trái pháp luật;
 

(c) sử dụng gachvang.com để tải lên, đăng, truyền tải hoặc phương thức khác (hoặc cố tình tải lên, đăng, truyền tải hoặc phương thức khác) bất kỳ tài liệu rằng:

 • - không phải nguyên bản của bạn (bao gồm cả hình ảnh và hình chụp), hoặc có trong bất kỳ cách vi phạm nào hoặc xâm phạm (hoặc có thể được dự kiến sẽ vi phạm hoặc xâm phạm) các tài sản trí tuệ hoặc các quyền khác của người khác;
 • - lưu trữ, thúc đẩy, hoặc cung cấp thông tin về các hoạt động trái pháp luật hoặc thực hiện;
 • - là, hoặc lý do có thể được dự kiến sẽ nói xấu, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, khiêu dâm, thô tục, xúc phạm, không đứng đắn hoặc trái pháp luật, bao gồm cả tài liệu mà có hàm ý, nội dung phân biệt chủng tộc hay phỉ báng tôn giáo, kích động bạo lực hoặc hận thù, hoặc có khả năng xúc phạm, vi phạm hoặc làm nhục người khác dựa trên chủng tộc, tôn giáo, dân tộc, giới tính, tuổi tác, khuynh hướng tình dục hay bất kỳ khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần;
 • - khai thác người khác trong bất kỳ hình thức nào;
 • - ảnh khoả thân, bạo lực, hoặc hành vi tình dục hoặc tài liệu tham khảo;
 • - bao gồm một hình ảnh hoặc thông tin cá nhân của những người hoặc những người khác trừ khi bạn có sự đồng ý của họ;
 • - bạn có biết hoặc nghi ngờ (hoặc đã được biết hoặc nghi ngờ) là sai, sai lệch hoặc lừa đảo;
 • - có chứa một lượng lớn các nội dung không mong muốn, không muốn hoặc lặp đi lặp lại;
 • - chứa nội dung bị hạn chế hay mã chỉ truy cập, hoặc nội dung ẩn;
 • - chứa virus hoặc các mã máy tính khác, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, hạn chế hoặc huỷ hoại các chức năng của phần mềm máy tính khác hoặc phần cứng hoặc các trang web khác;
 • - quảng cáo, quảng bá hay gạ bất kỳ hàng hóa, dịch vụ hoặc các hoạt động thương mại (trừ trường hợp được cho phép hoặc ủy quyền của chúng tôi); hoặc
 • - chứa tư vấn chuyên môn về tài chính, pháp lý, y tế hoặc loại khác;
 

(d) can thiệp, phá hoại, hoặc tạo ra gánh nặng cho gachvang.com;

(e) sử dụng bất kỳ robot, phần mềm gián điệp, hoặc thiết bị khác hoặc quá trình khác để lấy, chỉ mục, hoặc trong bất kỳ cách nào sao chép, sửa đổi hoặc phá vỡ các cấu trúc, an ninh hoặc trình bày gachvang.com;

(f) sử dụng gachvang.com với sự hỗ trợ của bất kỳ công cụ hoặc phần mềm tự động;

(g) sử dụng hoặc dùng bất kỳ phần nào của gachvang.com mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi;

(h) sử dụng mã hoặc các thiết bị khác có chứa bất kỳ tài liệu tham khảo để gachvang.com chỉ dẫn người dùng vào bất kỳ trang web khác;

(i) trừ trong phạm vi pháp luật cho phép, sửa đổi, cấp phép, dịch, bán, đảo ngược, giải mã, dịch ngược hoặc tách rời bất kỳ phần nào của gachvang.com hoặc làm cho bất kỳ người nào khác làm như vậy; hoặc

(j) xoá các thông hoặc thông báo hợp pháp hoặc quyền trên gachvang.com.

Dữ liệu của bạn

(a) cho chúng tôi quyền sử dụng không độc quyền, trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, giấy phép sử dụng, sao chép, chỉnh sửa và khai thác tư liệu dưới mọi hình thức và mục đích nào;

(b) trừ trường hợp quy định rõ ràng khác, cũng có thể cấp cho mỗi người dùng của gachvang.com không độc quyền, trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, giấy phép sử dụng, sao chép, chỉnh sửa và khai thác tư liệu dưới mọi hình thức cho mọi mục đích, đối tượng với các điều kiện;

(c) bảo đảm rằng bạn có quyền cấp giấy phép nêu trên;

(d) bảo đảm rằng các tư liệu không vi phạm các điều kiện; và

(e) vô điều kiện từ bỏ tất cả các quyền nhân thân mà bạn có thể có đối với các tư liệu.

Chúng tôi có quyền (nhưng không có nghĩa vụ)

 • - xem xét, sửa đổi, định dạng, từ chối hoặc xóa bỏ bất cứ tư liệu mà bạn tải lên, đăng, truyền tải hoặc phương thức khác (hoặc cố tải lên, đăng, truyền tải hoặc phương thức khác) rằng, theo ý kiến của chúng tôi, vi phạm các điều kiện này hoặc có tiềm năng để gây tổn hại, gây nguy hiểm hoặc vi phạm các quyền của bất kỳ người nào; và
 • - theo dõi việc sử dụng của gachvang.com, và lưu trữ hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin mà chúng tôi thu thập, bao gồm để điều tra việc tuân thủ các điều kiện này hoặc cho các mục đích của bất kỳ cơ quan điều tra hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
 

Chúng tôi không chịu trách nhiệm, và chấp nhận không có trách nhiệm đối với, bất kỳ tư liệu được tải lên, đăng, truyền tải hoặc phương thức khác trên gachvang.com bởi bất kỳ người nào khác hơn chúng tôi. Để tránh những rắc rối, chúng tôi sẽ không tải lên, đăng, truyền tải hoặc phương thức khác cho các tư liệu có sẵn trên gachvang.com hay đơn giản bằng cách tạo điều kiện cho những người khác để đăng, truyền tải tạo ra các tư liệu khác có sẵn. Hơn nữa, chúng tôi không nhận bất cứ ý kiến, lời khuyên hoặc báo cáo được thực hiện bởi bất kỳ người nào khác ngoài chúng tôi.

Thông báo cho chúng tôi

Nếu bạn nghĩ rằng gachvang.com đã được sử dụng hoặc bị sử dụng bởi người dùng mà vi phạm các điều kiện, hãy gửi email cho chúng tôi tại tuanthu@gachvang.com. Chúng tôi sẽ xem xét có phải là căn cứ để thực hiện bất kỳ hành động ngăn chặn, nhưng bạn sẽ không nhất thiết phải liên lạc ngay với quyết định của chúng tôi.

Đặc biệt, nếu bạn muốn gửi cho chúng tôi một thông báo vi phạm bản quyền, bạn sẽ cần phải xác định tư liệu mà bạn tin rằng vi phạm bản quyền của bạn, xác định việc bảo vệ bản quyền tác phẩm mà bạn sở hữu bản quyền và bạn tin rằng có bị vi phạm, xác định làm thế nào để bảo vệ bản quyền tác phẩm đã hoặc đang bị xâm phạm và bao gồm thông tin liên lạc của bạn. Bạn sẽ cần phải đăng ký thông báo và gửi nó đến tuanthu@gachvang.com.

Sở hữu trí tuệ

Trừ khi có quy định rõ ràng khác trong các điều kiện, bạn không có bất kỳ quyền hạn, chức vụ hoặc lợi ích đến bất kỳ quyền độc quyền liên quan đến gachvang.com.

gachvang.com có tư liệu được bảo vệ bởi bản quyền, thương hiệu và các luật khác. Các tư liệu liên quan đến gachvang.com, phần mềm, thiết kế, văn bản, đồ họa và bố trí bao gồm các trang web được sở hữu hoặc cấp phép cho gachvang.com và được bảo vệ bởi luật bản quyền. Bạn không được phép sử dụng hoặc sửa đổi bất cứ nhãn hiệu thương mại, biểu tượng (có đăng ký) trên trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản của gachvang.com.

Trừ khi có quy định rõ ràng khác trong các điều kiện, bạn có thể sao chép và hiển thị các tư liệu trên gachvang.com cho riêng cá nhân, không sử dụng cho mục đích thương mại. Ngoại trừ các bản sao tạm thời được tổ chức trong bộ nhớ cache của máy tính và một bản sao vĩnh viễn duy nhất để tham khảo cá nhân của bạn, tư liệu có thể nếu không được sử dụng, lưu trữ, sao chép, xuất bản, thay đổi hoặc truyền dưới mọi hình thức hoặc bằng bất kỳ phương tiện toàn bộ hoặc một phần mà không cần chúng tôi có văn bản chấp thuận trước hoặc văn bản chấp thuận cấp phép của chúng tôi.

Đặc biệt, bạn có thể không sử dụng bất kỳ tư liệu trên gachvang.com để thiết lập, duy trì hoặc cung cấp hoặc hỗ trợ trong việc thiết lập, duy trì và cung cấp các ấn phẩm riêng, trang web của bạn hoặc các phương tiện khác để phân phối. Bạn không được sao chép hoặc sử dụng bất kỳ danh sách quảng cáo trên gachvang.com cho mục đích thương mại hoặc cho lợi ích thương mại.

Tất cả những gì hiển thị trên gachvang.com nên được hiểu là được sự cho phép quyền sử dụng liên quan đến bất kỳ logo hoặc thương hiệu hiển thị trên gachvang.com mà không có sự đồng ý bằng văn bản đồng ý của các chủ sở hữu tương ứng.

Các trang web của bên thứ ba, quảng cáo và các hoạt động

Chúng tôi có thể có tính năng hoặc liên kết hiển thị và con trỏ đến các trang web được điều hành bởi các bên thứ ba trên gachvang.com. Các trang web này không tạo thành một phần của gachvang.com và không phải là dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm kết nối với bất kỳ trang web như vậy. Nếu bạn liên kết với bất kỳ website nào đó, tại gachvang.com là hoàn toàn rủi ro của riêng bạn.

Bạn không cần phải liên kết đến gachvang.com từ bất kỳ trang web khác (hoặc ủy quyền cho bất kỳ người nào khác để liên kết từ một trang web của bên thứ ba đến gachvang.com) mà không cần sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

gachvang.com có tính năng hoặc hiển thị quảng cáo của bên thứ ba. Bởi tính năng hoặc hiển thị quảng cáo như vậy, chúng tôi không đại diện, giới thiệu hoặc quảng cáo cho các nhà quảng cáo có liên quan về sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.

Nếu bạn liên hệ với một bên thứ ba sử dụng chức năng được cung cấp trên gachvang.com, bao gồm cả thông qua e-mail, chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm về bất kỳ thông tin liên lạc, giao dịch giữa bạn và bên thứ ba có liên quan.

Theo thời gian, chúng tôi có thể quảng bá, quảng cáo, hoặc tài trợ cho các chức năng, các sự kiện, đề nghị, các cuộc thi hoặc các hoạt động khác có thể sẽ được tiến hành bên ngoài và có thể được tiến hành bởi các bên thứ ba. Bạn tham gia vào bất kỳ hoạt động nào như vậy hoàn toàn là rủi ro của riêng bạn. Chúng tôi không nhận bất kỳ trách nhiệm nào trong mối liên hệ với sự tham gia của bạn trong các hoạt động được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba. Những thông tin liên lạc và/hoặc các hoạt động có thể được dựa vào các điều khoản và điều kiện riêng biệt. Ví dụ, các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp khi đăng ký trên gachvang.com có thể được sử dụng hoặc tiết lộ, cho mục đích tiếp thị hoặc quảng cáo về một bên thứ ba mà chúng tôi tin rằng có thể bạn sẽ quan tâm. Bạn cơ hội để huỷ bỏ đăng ký cho bất kỳ những thông tin liên lạc phù hợp với pháp luật hiện hành. Nếu bạn muốn thực hiện một khiếu nại hoặc cung cấp thông tin phản hồi về một vấn đề bảo mật liên quan, xin vui lòng gửi email cho Chuyên viên bảo mật của chúng tôi tại baomat@gachvang.com.

Video Player

Chúng tôi có thể cho phép bạn chia sẻ hoặc nhúng một số nội dung trong Video Player của chúng tôi trên các trang web bên thứ ba. Nội dung như vậy có thể không được sử dụng cho mục đích thương mại trừ khi có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi, và nội dung chỉ có thể được chia sẻ hoặc nhúng phù hợp với chức năng của các Video Player. Không có quyền gì về bất cứ nội dung nào được cấp cho bạn bởi chất lượng tốt nhất cho các chức năng chia sẻ và nhúng, và gachvang.com bảo lưu tất cả các quyền liên quan đến các nội dung và các Video Player, trong đó có quyền yêu cầu người dùng của Video Player xoá bỏ chia sẻ hoặc nội dung nhúng với bất kỳ lý do nào theo quyết định của chúng tôi. Người sử dụng của Video Player phải tuân thủ bất kỳ yêu cầu xóa nội dung một cách kịp thời, được yêu cầu được thực hiện trong vòng một ngày làm việc. Người sử dụng phải hiển thị thông tin liên hệ trên trang web của họ đủ để cho phép gachvang.com liên lạc và cầu thủ yêu cầu xoá. gachvang.com không thực hiện bất kỳ bảo hành, đại diện hay bảo đảm có sẵn hoặc bất kỳ mức độ dịch vụ và có thể vô hiệu hóa các Player Video mà không cần thông báo.

Đặt quảng cáo trên gachvang.com

Bằng việc cung cấp nội dung (các hình thức quảng cáo hay bất kỳ hình thức khác) để gachvang.com, bạn đồng ý rằng thông tin là không bí mật cho tất cả các mục đích. Bạn đang cho phép cho công chúng sử dụng, sao chép, phân phối và hiển thị thông tin liên lạc của bạn.

Quảng cáo của bạn chỉ có thể bao gồm các mô tả văn bản, đồ họa, hình ảnh và các nội dung khác có liên quan đến việc bán tài sản đó. Ngoài ra, bất kỳ số điện thoại được cung cấp bởi bạn đã liệt kê trong quảng cáo phải là của bạn, hoặc bạn phải có quyền sử dụng nó. Bạn phải đảm bảo rằng bất kỳ số điện thoại được liệt kê trong quảng cáo của bạn là đúng. Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc từ chối bất kỳ quảng cáo xuất hiện nào mà không phù hợp với chúng tôi.

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền không bị trói buộc sử dụng (trong bất kỳ cách nào chúng tôi thấy phù hợp) đang còn bản quyền trong quảng cáo của bạn. Về vấn đề này, đó là trách nhiệm của bạn để có bất kỳ sự đồng ý nguyên tắc và quyền cần thiết từ các tác giả của công việc bạn gửi cho chúng tôi như là một phần của quảng cáo của bạn.

Chúng tôi sẽ nỗ lực một cách hợp lý để hiển thị quảng cáo trong các định dạng của bạn và theo các hướng dẫn. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo hoặc đại diện cho hiển thị quảng cáo của bạn. Chúng tôi cũng có quyền lựa chọn, chỉnh sửa, ngưng tụ, xác định thời gian, thu hồi hoặc từ chối một quảng cáo.

Bạn phải nêu việc bán hoặc cho thuê với giá đầy đủ của tài sản trong một phần hay một vị trí của một quảng cáo thích hợp cho mục đích theo dạng vị trí quảng cáo. Tuy nhiên bạn có thể, lựa chọn không cho giá cả hiển thị trên các trình duyệt. Nếu trong trường hợp này, bạn cần phải chuẩn bị để tiến hành thương lượng khi được liên lạc liên quan đến tài sản.

Bạn có thể hủy bỏ hoặc rút lại quảng cáo của bạn bất cứ lúc nào. Chi phí quảng cáo sẽ không được hoàn lại.

Đó là trách nhiệm của bạn để loại bỏ quảng cáo của bạn từ trang web khi bán hoặc cho thuê tài sản. Bạn phải thông báo về việc bán hoặc cho thuê tài sản của bạn cùng với các chi tiết của người mua hoặc người thuê tài sản của bạn khi một hợp đồng giao dịch chính thức hoặc hợp đồng cho thuê tài sản được ký kết giữa hai bên.

Tất cả quảng cáo vẫn còn trên trang web gachvang.com cho đến khi được gỡ bỏ bởi bạn hoặc chúng tôi xem xét các quảng cáo không còn hiệu lực do không hoạt động trên tài khoản của người dùng. Chúng tôi sẽ cố gắng liên lạc với bạn trước khi loại bỏ quảng cáo của bạn trong trường hợp này.

gachvang.com không bảo đảm hoặc đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được một phản hồi với quảng cáo của bạn từ những người mua tiềm năng hoặc người thuê nhà. gachvang.com không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sai lạc được thực hiện bởi một người mua tiềm năng hoặc người thuê nhà khi hỏi về một tài sản.

gachvang.com không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại gây ra cho bạn như là một kết quả của việc tham gia vào một hợp đồng mua bán hoặc cho thuê với một người mua hoặc thuê nhà ở có nguồn gốc từ gachvang.com.

Từ chối trách nhiệm

Bạn sử dụng gachvang.com với rủi ro của riêng bạn.

Trừ khi có quy định rõ ràng khác, tư liệu trên gachvang.com, bao gồm cả các thuật toán định giá, DinhZaDi®, được cung cấp như thông tin tổng hợp. Nó không chủ định như là một lời tư vấn và không nên phụ thuộc vào. Bạn nên thực hiện các yêu cầu riêng của bạn và nhận lời khuyên độc lập phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của bạn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.

Chúng tôi không có bất cứ cam kết hay đảm bảo rằng bất kỳ tư liệu trên gachvang.com sẽ được tin cậy, chính xác, đầy đủ, chúng tôi cũng không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh trong bất kỳ trường hợp nào từ lỗi hoặc thiếu sót. Chúng tôi thực hiện mọi nỗ lực, nhưng không thể đảm bảo việc kiểm tra của bất kỳ nội dung đăng tải trên gachvang.com trước khi công bố và không chịu trách nhiệm và chấp nhận không chịu trách nhiệm về nội dung.

Chúng tôi không xác nhận hoặc phê duyệt các nội dung được đăng trên các trang web và sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung hoặc tính chính xác của nó. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tổn thất do bất kỳ hành động hoặc quyết định của bạn trong sự phụ thuộc vào tư liệu trên gachvang.com, cũng như bất kỳ sự gián đoạn, chậm trễ trong hoạt động hoặc truyền, virus, lỗi truyền thông, những khó khăn truy cập Internet, hoặc trục trặc trong thiết bị hoặc phần mềm.

Thông tin trên, hoặc đăng trên gachvang.com có thể được sửa đổi bởi gachvang.com, mà không cần thông báo, bất cứ lúc nào. gachvang.com có quyền loại bỏ mà không cần thông báo bất kỳ thông tin được đăng trên trang web với bất kỳ lý do nào.

Bạn thừa nhận rằng chúng tôi, nhân viên và/hoặc người đại diện của chúng tôi, không chịu trách nhiệm, và chấp nhận không có trách nhiệm liên quan đến, bất kỳ người sử dụng khác, truy cập vào hoặc tiến hành kết nối với gachvang.com trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

gachvang.com cung cấp cho bạn các trang web không thay đổi nhưng thuộc vào tất cả các khiếm khuyết cho dù là kiểu sáng chế hoặc tiềm ẩn. gachvang.com không bảo đảm hoặc đảm bảo với bạn rằng trang web sẽ có sẵn để sử dụng ở tất cả các lần và miễn trừ được các lỗi hoặc sai sót.

Giới hạn trách nhiệm

Bạn sử dụng gachvang.com với rủi ro của riêng bạn.

Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi loại trừ tất cả các điều kiện và bảo đảm có liên quan đến việc bạn sử dụng gachvang.com không được rõ ràng đặt ra trong các điều kiện.

Đến mức mà trách nhiệm của chúng tôi đối với hành vi vi phạm của bất kỳ ngụ ý bảo đảm hoặc điều kiện không thể bị loại trừ bởi pháp luật, trách nhiệm của chúng tôi sẽ bị giới hạn, tùy theo lựa chọn của chúng tôi, để:

(a) trong trường hợp của các dịch vụ được cung cấp hoặc phục vụ bởi chúng tôi:

 • - việc tái cung cấp những dịch vụ; hoặc
 • - việc thanh toán các chi phí của những dịch vụ được cung cấp lại; và
 

(b) trong trường hợp hàng hóa được cung cấp hoặc được phục vụ bởi chúng tôi:

 • - thay thế sản phẩm hoặc cung cấp sản phẩm tương đương;
 • - thanh toán các chi phí cho việc thay thế hàng hóa; hoặc
 • - việc thanh toán các chi phí cho việc bảo trì sản phẩm.
 

Trong mối quan hệ với bất kỳ việc bảo hành sẽ theo các điều kiện quy định đối với sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp hoặc được cung ứng bởi chúng tôi qua gahvang.com, trách nhiệm của chúng tôi đối với bạn sẽ được giới hạn trong số tiền đã thanh toán của bạn (nếu có) đối với những sản phẩm hoặc dịch vụ.

Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không có trách nhiệm với bạn cho bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt và/hoặc do hậu quả hay thiệt hại (bao gồm tổn thất lợi nhuận, doanh thu, sản lượng, uy tín, dữ liệu hoặc cơ hội) của bất kỳ trường hợp nào dù phát sinh trong kết nối với gachvang.com.

Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường đầy đủ và giữ chúng vô hại đối với bất kỳ khoản chi phí, chi phí, tổn thất (bao gồm cả lỗ do hậu quả) hoặc thiệt hại mà chúng tôi có thể phải chịu hoặc gánh chịu do kết quả của hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng, truy cập vào hoặc tiến hành trong kết nối với gachvang.com, bao gồm bất kỳ trường hợp nào do bạn vi phạm các điều kiện.

VAT

Trừ khi có những quy định khác, một khoảng thuế cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp (hoặc cung ứng cho sản phẩm) thông qua gachvang.com được ghi nhận bao gồm thuế VAT. Thuế VAT áp dụng đối với bất kỳ dịch vụ mà bạn sử dụng và cấp cho bạn một hóa đơn thuế. Thuế VAT là thuế giá trị gia tăng của Việt Nam. Hóa đơn thuế có nghĩa là hóa đơn thuế được quy định theo pháp luật Việt Nam hiện hành và các quy định có liên quan.

Tách biệt

Nếu bất kỳ điều khoản của Điều kiện được coi là không hợp lệ bởi một tòa án có thẩm quyền, việc vô hiệu của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại của các Điều kiện, mà sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành.

Không loại bỏ

Không loại bỏ bất kỳ hạn chế của các điều kiện này được coi là tiếp tục từ bỏ của các điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản khác. Bất cứ thất bại nào để khẳng định bất kỳ quyền lợi theo điều kiện sẽ không được coi là từ bỏ quyền đó.

Khẳng định về tuổi

Bằng cách sử dụng gachvang.com, bạn xác nhận rằng bạn từ 18 tuổi trở lên hoặc nếu không bạn cần có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

Bạn phải ít nhất 18 tuổi để đặt một quảng cáo với gachvang.com hoặc mua/thuê BĐS thông qua các trang web gachvang.com.

Nếu bạn là một nhà cung cấp, hoặc đại diện cho một nhà cung cấp, bạn phải được hợp pháp để bán hoặc cho thuê các tài sản mà bạn đang quảng cáo.

Xác nhận thông tin

Chúng tôi có quyền (nhưng không bắt buộc) xác minh tính xác thực của tài sản được bán, cho thuê, và các thông tin chứa trong quảng cáo (bao gồm cả thông tin sở hữu). Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể truy cập vào hồ sơ và hệ thống của bạn và / hoặc liên lạc với bạn cho các mục đích xác minh làm rõ. Bạn đồng ý cung cấp thông tin bổ sung cho chúng tôi khi được yêu cầu.

Nghĩa vụ đăng ký của người dùng

Để trở thành một người sử dụng đã đăng ký các dịch vụ, cho dù là một cá nhân hay tổ chức, bạn đồng ý: (1) cung cấp sự thật, thông tin chính xác và đầy đủ về bản và (2) duy trì và cập nhật kịp thời dữ liệu đăng ký để giữ cho đúng, chính xác và đầy đủ. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin không đúng sự thật, không chính xác, không trung thực hoặc không đầy đủ, hoặc gachvang.com có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó là không đúng sự thật, không chính xác, không trung thực hoặc không đầy đủ, gachvang.com có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tất cả các tài khoản của bạn và từ chối bất kỳ, một phần hay tất cả các hoạt động hiện tại hoặc tương lai của bạn về dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào trong đó).

Marketing Trực Tiếp

Không được phép sử dụng các thông tin có sẵn trên gachvang.com cho các mục đích tiếp thị trực tiếp. Tiếp thị trực tiếp được định nghĩa là tiếp thị trực tiếp tới người dùng (1-1) được hỗ trợ bởi một cơ sở dữ liệu, trong đó sử dụng một hoặc nhiều phương tiện truyền thông quảng cáo ảnh hưởng đến một phản ứng có thể đo lường và/hoặc giao dịch từ một người và bao gồm, nhưng không giới hạn, qua điện thoại, tin nhắn email số lượng lớn, các ấn phẩm và danh sách môi giới.

Sử dụng dữ liệu

Dữ liệu về bất động sản được tạo sẵn cho người sử dụng của trang web và có nguồn gốc từ các nhà cung cấp đại chúng và tư nhân, bao gồm cả các cơ quan chính phủ, cũng như chủ sở hữu tài sản, các đại lý và môi giới và các nhà phát triển bất động sản tại gachvang.com. Những thông tin này bao gồm (nhưng không giới hạn) ngày bán và giá giao dịch, hình ảnh, thuộc tính tài sản và thông tin quan trọng khác.

Việc gachvang.com cho phép bạn sử dụng các dữ liệu bất động sản và DinhZaDi®, bạn hiểu và đồng ý rằng gachvang.com sẽ không đảm bảo liên quan đến các dữ liệu (bao gồm cả độ chính xác, độ tin cậy, đầy đủ, tính hiện tại hoặc tính phù hợp) và không chịu trách nhiệm (bao gồm cả không giới hạn trách nhiệm pháp lý do sơ suất) cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại hay chi phí (bao gồm thiệt hại do hậu quả) liên quan đến bất kỳ việc sử dụng dữ liệu nào.

Bạn không được phép:

 • - Sử dụng các thông tin được cung cấp trên trang web bao gồm các định giá của DinhZaDi® cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài kinh doanh cá nhân hay nội bộ của riêng bạn.
 • - Tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cho bất cứ điều gì khác hơn là mục đích kinh doanh cá nhân hay nội bộ của riêng bạn.
 • - Bán lại hay cấp phép lại thông tin
 • - Thay đổi các định dạng, ý nghĩa hay tính chất của các thông tin được cung cấp trên trang web.
 

Phí quảng cáo & thành viên

Phí dịch vụ là phí dành cho người dùng cơ bản muốn sử dụng các chức năng cao cấp khác tại gachvang.com tuỳ theo sự lựa chọn các gói dịch vụ phù hợp tại Thành viên. Lệ phí cho các sản phẩm và dịch vụ khác được hiển thị trên trang web. Chi phí đặt quảng cáo, hoặc sử dụng dịch vụ của gachvang.com. sẽ không cấp cho bạn quyền độc quyền quảng cáo cho bất kỳ trang web nào trên gachvang.com. Chúng tôi có thể, mà không cần sự đồng ý của bạn, hoặc phải thanh toán cho bạn, để đặt quảng cáo của bên thứ ba trên bất kỳ trang web nào của gachvang.com.

Mua tín dụng & nâng cấp

Tín dụng là một dạng quy đổi tương đương giá trị mà người dùng mua có được từ gói sản phẩm/dịch vụ tại gachvang.com. Gói tín dụng cho phép người dùng là thành viên tại gachvang.com có thể sử dụng dịch vụ tại gachvang.com như đăng tin hay làm mới tin đăng và nhiều tính năng khách. Để biết thêm chi tiết kham khảo tại đây.

Đối với người dùng thông thường là hoàn toàn miễn phí tại gachvang.com. Tuy nhiên, người dùng có thể lựa chọn việc nâng cấp tài khoản của mình để được sử dụng các tín năng và các sản phẩm cao cấp khác. Để biết thêm chi tiết kham khảo tại đây.

Sử dụng gian lận thẻ tín dụng/ thẻ ngân hàng

Chúng tôi có quyền hủy bỏ bất kỳ tài khoản hay giao dịch nào có báo cáo hoặc bị nghi vấn khi mua bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ngân hàng ATM địa phương bị đánh cắp hoặc gian lận. Đối với giao dịch có nghi ngờ là gian lận trong việc sử dụng thẻ tín dụng, nếu người dùng không thể chứng minh rằng họ là một chủ thẻ thực hoặc chúng tôi không thể liên lạc với người dùng vì số điện thoại giả mạo hoặc email giả mạo được gửi khi thực hiện giao dịch và sử dụng dịch vụ tại gachvang.com, chúng tôi sẽ hủy tài khoản này kèm theo một phần hay bất kỳ giao dịch đã, đang và sẽ được thực hiện.

Chấp nhận gói sản phẩm/dịch vụ và giá cả

Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy đơn hàng của quý khách vì bất kỳ lý do gì liên quan đến lỗi kỹ thuật, hệ thống một cách khách quan vào bất kỳ lúc nào. Chúng tôi có thể hỏi thêm về số điện thoại và địa chỉ email trước khi đơn hàng được thực hiện.

Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp thông tin giá cả chính xác cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, đôi lúc vẫn có sai sót xảy ra, như trường hợp giá sản phẩm không hiển thị chính xác trên trang web hoặc sai giá, tùy theo từng trường hợp chúng tôi sẽ liên hệ hướng dẫn hoặc thông báo hủy đơn hàng đó cho quý khách. Chúng tôi cũng có quyền từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn hàng nào dù đơn hàng đó đã hay chưa được xác nhận hoặc đã thanh toán.

Chính sách thay đổi hoặc hủy bỏ giao dịch tại gachvang.com

Trong mọi trường hợp, khách hàng đều có quyền chấm dứt giao dịch nếu đã thực hiện các biện pháp sau đây:

Thông báo cho gachvang.com về việc hủy giao dịch qua thanhtoan@gachvang.com.

Chúng tôi chỉ chấp nhận thay đổi lại sản phẩm/dịch vụ bằng một sản phẩm/dịch vụ tương tự hay cao hơn mà không có bất kỳ chính sách hoàn tiền lại nếu khách hàng đã chọn nhằm đảm bảo tính khách quan và đảm bảo quy trình xử lý thay đổi nhanh nhất.

Giải quyết hậu quả lỗi nhập sai thông tin tại gachvang.com

Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác khi tham gia giao dịch tại gachvang.com. Trong trường hợp khách hàng nhập sai thông tin và gửi vào trang gachvang.com, gachvang.com có quyền từ chối thực hiện giao dịch. Ngoài ra, trong mọi trường hợp, khách hàng đều có quyền đơn phương chấm dứt giao dịch nếu đã thực hiện các biện pháp sau đây:

Thông báo cho gachvang.com về việc hủy giao dịch qua thanhtoan@gachvang.com. Xác nhận giao dịch đã được tạm ngưng từ gachvang.com.

Trong trường hợp sai thông tin phát sinh từ phía gachvang.com mà gachvang.com có thể chứng minh đó là lỗi của hệ thống, gachvang.com sẽ hoàn trả đầy đủ khoản thanh toán cho khách hàng là một mã sản phẩm/dịch vụ có giá trị tương ứng số tiền mà khách hàng đã thanh toán các lần mua hay nâng cấp tiếp theo với mệnh giá tùy từng trường hợp cụ thể và có quyền không thực hiện giao dịch bị lỗi.

Thanh toán an toàn và tiện lợi tại gachvang.com

Người mua có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây:

Thanh toán online qua thẻ tín dụng

 • Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;
 • Bước 2: Người mua xác thực đơn hàng trên bảng giá sản phẩm/dịch vụ;
 • Bước 3: Người mua thanh toán;
 • Bước 4: Đơn xác nhận sản phẩm/dịch vụ sau khi thanh toán sẽ được gửi đến email khách hàng;
 • Bước 5: Người mua nhận thông báo qua email các gói sản phẩm/dịch vụ đã mua được kích hoạt bằng tài khoản đã được đăng ký với gachvang.com.
 

Đảm bảo an toàn giao dịch tại gachvang.com

Chúng tôi sử dụng các dịch vụ để bảo vệ thông tin về nội dung mà người mua tại gachvang.com. Để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh.

Giải quyết tranh chấp

Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch tại gachvang.com hoặc các Điều khoản sử dụng và Điều kiện này đều sẽ được giải quyết bằng hình thức thương lượng, hòa giải, trọng tài và/hoặc Tòa án theo Luật bảo vệ Người tiêu dùng Chương 4 về Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Chính sách hoàn lại tiền

Chúng tôi thường không hoàn lại tiền nếu bạn đổi ý hoặc chọn nhầm dịch vụ. Trong trường hợp sản phẩm/dịch vụ bị lỗi, sai mô tả, khác hoàn toàn với mô tả và chức năng trên web, bạn sẽ được hoàn tiền, hoặc thay đổi dịch vụ, hoặc chọn tín dụng tương ứng. gachvang.com có toàn quyền quyết định trong các trường hợp hoàn tiền này. Trường hợp xảy ra lỗi hay sai sót như vậy vui lòng email đến thanhtoan@gachvang.com.

Chính sách bảo mật

Tất cả các thông tin do bạn cung cấp hoặc gachvang.com thu thập trong kết nối với các dịch vụ được quản lý bởi Chính sách bảo mật tại gachvang.com, mà tại đây được đưa vào tài liệu tham khảo này. gachvang.com khuyến cáo bạn nên xem lại chính sách bảo mật chặt chẽ. Hơn nữa, bất kỳ thông tin gửi hoặc cung cấp bởi bạn đến các dịch vụ có thể truy cập công khai. Bạn nên xem xét cẩn thận để bảo vệ thông tin cá nhân hoặc thông tin đó là quan trọng với bạn. gachvang.com không chịu trách nhiệm để bảo vệ bất kỳ thông tin như vậy và không chịu trách nhiệm cho việc bảo vệ sự riêng tư của số điện thoại, thư điện tử hoặc các thông tin khác được truyền qua Internet hoặc bất kỳ mạng khác mà bạn có thể sử dụng. Xin lưu ý rằng nếu bạn quyết định tiết lộ thông tin cá nhân trên các dịch vụ, thông tin này có thể trở thành công cộng. gachvang.com không kiểm soát và không chịu trách nhiệm cho các hành vi của bạn hoặc bất kỳ người dùng khác (cho dù là tổ chức, người tham gia cá nhân) của dịch vụ.

a. Chính sách của chúng tôi

Chính sách bảo mật này đặt ra liên quan đến thông tin, bao gồm cả thông tin cá nhân (Dữ liệu Cá nhân), được thu thập từ người sử dụng hoặc khách truy cập vào các dịch vụ (bao gồm cả thông qua những người sử dụng và người vào website) bao gồm (i) thành viên là các tổ chức, doanh nghiệp (" tổ chức "), (ii) những người dùng là khách không thường xuyên, đã đăng ký (cho dù là miễn phí hoặc trả tiền) được liệt kê theo tổ chức trên các Dịch vụ (tham gia).

Chúng tôi coi trọng cho dữ liệu cá nhân của bạn và các thông tin khác. Do đó, chúng tôi đã tạo ra chính sách bảo mật. Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật vì nó bao gồm thông tin quan trọng liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn và các thông tin khác. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan tâm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email baomat@gachvang.com.

b. Thoả thuận bảo mật thông tin

Bằng việc sử dụng dịch vụ hoặc cho phép người sử dụng dịch vụ thay mặt của bạn, bạn có đồng ý cho chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, chuyển giao và lưu trữ phù hợp với chính sách bảo mật của bất kỳ dữ liệu cá nhân hoặc các thông tin khác chúng tôi nhận như là một kết quả như vậy sử dụng.

Dữ liệu từ bên thứ ba

gachvang.com có chứa các liên kết đến các trang web bên thứ ba. Các liên kết này được chỉ giúp cho bạn thuận tiện hơn.

Những trang web của bên thứ ba có thể không được kiểm soát bởi gachvang.com. gachvang.com không xác nhận hoặc chấp thuận nội dung của các trang web này. gachvang.com sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung hay các quan điểm có trên các trang web này hoặc cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại do hậu quả của việc sử dụng một trang web bên thứ ba.

Nội dung của bên thứ ba được bảo vệ theo luật bản quyền. Bên thứ ba đó không tạo thành một phần của gachvang.com và không phải dưới sự kiểm soát của chúng tôi.

Nội dung của bên thứ ba là tài sản trí tuệ của bên thứ ba hoặc người cấp phép của nó. Bất kỳ sao chép, tái bản hoặc phân phối lại nội dung của bên thứ ba, bao gồm cả bộ nhớ đệm, khung hoặc các phương tiện tương tự, bị nghiêm cấm mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên thứ ba đó. Các bên thứ ba sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sai sót trong nội dung, hoặc cho bất cứ hành động làm dựa trên đó.

Google Maps

Các dịch vụ Google Maps được tạo sẵn cho bạn theo giấy phép của Google Inc. sử dụng dịch vụ Google Maps và bất kỳ dữ liệu hay thông tin truy cập từ Google Maps, bạn cũng đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sẵn có của Google Maps tại http://www.google.com/intl/vi_vn/help/terms_maps.html

Tài khoản, mật khẩu và bảo mật

Nếu bạn đăng ký làm thành viên của trang web, bạn đã đồng ý để nhận thư từ chúng tôi. Điều này có thể bao gồm thông báo qua email cũng như các bản tin của chúng tôi. Các thông báo email và bản tin có thể chứa thông tin về các sản phẩm của bên thứ ba và các dịch vụ và/hoặc các quảng cáo của bên thứ ba. [Bạn có thể thay đổi trạng thái của thông báo qua email của bạn hay từ chối từ nhận bản tin của chúng tôi bất cứ lúc nào thông qua hồ sơ của bạn trên trang web của chúng tôi]

Nếu bạn đã liệt kê một tài sản trên gachvang.com, phản hồi của chúng tôi đối với bạn cũng có thể bao gồm thông tin về tình trạng của quảng cáo của bạn, xác nhận việc tiếp nhận và xuất bản quảng cáo của bạn, xác nhận của bất kỳ thay đổi được thực hiện bởi bạn và thông báo về những thay đổi về trạng thái quảng cáo của bạn. Bạn cũng sẽ được thông báo về bất kỳ thay đổi nào trên các trang web hoặc các trang liên quan mà có thể có một tác động trực tiếp vào nội dung hoặc sự xuất hiện của quảng cáo của bạn. Thư báo và bản tin định kỳ là một phần của dịch vụ thành viên và là cần thiết cho việc quản lý tài khoản của bạn. Nếu bạn không muốn nhận thư này xin vui lòng không đăng ký làm thành viên của trang web hoặc không đăng ký nhận thư báo.

Hỗ trợ

gachvang.com cung cấp hỗ trợ qua email cho bạn về các vấn đề kỹ thuật có thể phát sinh kịp thời nhât.

Bạn cần hiểu rằng gachvang.com sẽ sử dụng những nỗ lực tốt nhất khi chúng tôi cung cấp hỗ trợ điện thoại, nhưng không bắt buộc phải có một giải pháp cho từng vấn đề kỹ thuật có thể phát sinh.

Truy cập vào gachvang.com từ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam

Chúng tôi không đại diện hoặc đảm bảo rằng nội dung trên các trang web phù hợp với pháp luật của bất cứ nước nào khác bên ngoài của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nếu bạn truy cập các trang web từ bên ngoài Việt Nam, bạn thực hiện bằng chính rủi ro của riêng bạn.

Áp dụng của pháp luật và quyền tài phán

Tất cả quy định này được hiểu và điều chỉnh bởi pháp luật của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bằng cách sử dụng gachvang.com bạn bằng lòng không hủy ngang vô điều kiện và chịu sự phán quyết của các tòa án tại Toà án thành phố Hồ Chí Minh để xác định bất kỳ vấn đề hoặc tranh chấp nào phát sinh theo các điều kiện.

Định nghĩa

Trong những điều khoản và điều kiện:

"Điều kiện" là những điều khoản và điều kiện và bất kỳ điều khoản bổ sung, điều kiện, thông báo và khuyến cáo hiển thị ở những nơi khác trên gachvang.com.

"gachvang.com" có nghĩa là các trang web với các URL: https://www.gachvang.com, https://gachvang.com, http://www.gachvang.com hay và tất cả các trang web mà chúng tôi sở hữu và/hoặc hoạt động theo thời gian, bất kể như thế nào các trang web được truy cập bởi người dùng (bao gồm cả thông qua Internet, điện thoại di động hoặc bất kỳ thiết bị khác).

"Tư liệu" có nghĩa là văn bản, con số, dự đoán, định giá, xua hướng mua bán và cho thuê bất động sản và danh sách chi tiết, tính toán, DinhZaDi® và đầu ra, minh họa, hình ảnh, âm thanh, video, bất kỳ sự kết hợp của những tài liệu khác.

"Về chúng tôi", "chúng tôi" hay "của chúng tôi" có nghĩa là gachvang.com và/hoặc các công ty con có liên quan và công ty liên kết.