DinhZaDi® là gì?

DinhZaDi® (phát âm: Định Giá Đi)

DinhZaDi® là công cụ ước tính giá trị bất động sản đầu tiên tại Việt Nam. DinhZaDi® cung cấp một giá trị thị trường ước tính cho một tài sản ở hoặc đất ở. Đó là một điểm khởi đầu trong việc xác định giá trị của một tài sản. Đó là một ước tính và không phải là một đánh giá chính thức cho tài sản. DinhZaDi® là một công cụ tự động tính toán bằng thuật toán độc quyền của gachvang.com để xác định giá trị tài sản, dựa trên hàng triệu điểm dữ liệu công cộng và tư nhân.

DinhZaDi® ước tính giá trị gì của tài sản?

Việc xác định giá tài sản bằng DinhZaDi® của gachvang.com là giá trị thị trường ước tính cho một tài sản ở hoặc đất ở. Đây là một ước tính và không phải là thẩm định giá chính thức tài sản. DinhZaDi® được tính toán bằng cách sử dụng thuật toán độc quyền của gachvang.com, dựa trên hàng triệu điểm dữ liệu công cộng và tư nhân. Đó là một điểm khởi đầu trong việc xác định giá trị của một tài sản. Các yếu tố khác cũng có thể ảnh hưởng đến giá trị của một tài sản, do đó chúng tôi khuyến khích người mua, người bán, và chủ sở hữu tài sản bổ sung thêm thông tin khác ngoài thông tin từ gachvang.com bằng cách thực hiện nghiên cứu khác như:

     - Dùng phân tích giao dịch bất động sản từ một đại lý hoặc môi giới bất động sản
     - Dùng một giám định của một thẩm định viên chuyên nghiệp
     - Tham quan các bất động sản (nếu có thể)

gachvang.com cũng tạo một dự báo bằng DinhZaDi®, đó là dự báo của các ước tính giá trị một năm của bất động sản trên gachvang.com từ bây giờ, dựa trên thông tin bất động sản hiện tại và thông tin thị trường.

Xác định giá tài sản bằng DinhZaDi® có thể sử dụng cho bất động sản tại các khu dân cư và đất trên tất cả 63 tỉnh thành tại Việt Nam. DinhZaDi® được tính tự động mỗi tuần một lần dựa trên các điểm dữ liệu công cộng và tư nhân. gachvang.com sử dụng một thuật toán độc quyền định giá tự động để tính toán bằng DinhZaDi® cho một tài sản.

DinhZaDi® chính xác như thế nào?

Sự chính xác DinhZaDi® phụ thuộc vào vị trí và tính sẵn có của thuộc tính dữ liệu trong một khu vực. Một số khu vực có những thông tin rất chi tiết trên một tài sản bao gồm các giao dịch bất động sản gần đây và những khu vực khác thì không. gachvang.com bằng thuật toán định giá độc quyền tự động kết hợp tất cả các dữ liệu có sẵn để cung cấp dự toán định giá chính xác nhất cho một tài sản. Khi dữ liệu sẵn có nhiều hơn, thì tính chính xác cao hơn tại DinhZaDi®. DinhZaDi® hiện đang có thể sử dụng cho nhà và đất tại 63 tỉnh ở Việt Nam. Xin lưu ý rằng trong một số trường hợp, chúng ta có thể không truy xuất được số liệu định giá cho một bất động sản vì thiếu những dữ liệu cụ thể. Trong những tình huống này, DinhZaDi® của một khu vực gần nhà hoặc đất này nhất có thể được cung cấp như là một giá trị tương đối cho các giá trị ước tính của tài sản này.

Từ chối trách nhiệm – Thông tin tại gachvang.com được cung cấp để thuận tiện bạn với mục đích tham khảo và không có ý định để phục vụ như là một phân tích toàn diện. gachvang.com cung cấp một khoảng giá xấp xỉ dựa trên mô hình định giá máy tính tự động của thông tin công cộng và không dự định, và cũng không nên dựa vào như một thẩm định bất động sản. Việc thay đổi đặc tính tài sản có thể làm thay đổi khoảng giá xấp xỉ được cung cấp và chỉ nên sử dụng thông tin tại gachvang.com như là một ước tính để xác định giá trị của một bất động sản.
Việc định giá bất động sản này không thể thay thế báo cáo thẩm định hoặc tương tự được đưa ra bởi một đơn vị được cấp phép, giám định viên chuyên nghiệp hoặc một phân tích so sánh thị trường (CMA) đã được tiến hành bởi một đơn vị bất động sản chuyên nghiệp. Bạn nên luôn luôn tham khảo ý kiến một đại lý bất động sản tại địa phương cho một phân tích toàn diện thị trường để xác định giá trị của ngôi nhà của bạn.