QUẢNG CÁO BẤT ĐỘNG SẢN ĐƠN GIẢN NHẤT TẠI VIỆT NAM

Chỉ mất 1 phút để trải nghiệm phương thức quảng cáo mới cho bất động sản.

Không cần cam kết dài hạn. Không chi phí phát sinh


Tại sao quảng cáo tại gachvang.com?

Nhanh chóng mọi lúc

Tối ưu quảng cáo

Đơn giản và dễ dàng

Hiệu quả & tiết kiệm

Bạn đã sẵn sàng quảng cáo tại gachvang.com?

Nếu bạn cần đăng tin

 • Đăng tin bán
 • Đăng tin thuê
 • Đăng tin dự án

Nếu bạn cần quảng cáo

 • Quảng bá dự án mới
 • Chạy chiến dịch hình ảnh
 • Thu hút khách hàng mới

Tất cả bạn cần để đăng tin chuyên nghiệp nhất

Tài khoản Miễn phí

trải nghiệm gachvang.com

0đ

Luôn miễn phí

Tất cả các chức năng cơ bản cho bạn đăng tin, tìm kiếm DinhZaDi®, sử dụng thống kê cơ bản, dễ dàng & nhanh chóng.

 • 10 tin đăng miễn phí
 • Quản lý tin đăng cơ bản
 • Thống kê tin đăng
 • Tìm kiếm, định giá bất động sản
 • Theo dõi xu hướng giá
 • Xem tổng quan giá nhà đất
 • Xem giá theo bản đồ heatmap
 • Tìm, xem, in, chia sẽ báo cáo định giá

Tài khoản Chuyên nghiệp

Dành cho cá nhân

1.200.000đ

/ tài khoản / 1 năm

Theo dõi xu hướng, xem báo cáo giá DinhZaDi®, đăng tin nhiều hơn & tổng quan bất động sản.

 • 20 tin đăng
 • 50 tín dụng làm mới tin đăng
 • Quản lý tin đăng cơ bản
 • Thống kê tin đăng
 • Tìm kiếm, định giá bất động sản
 • Theo dõi xu hướng giá
 • Xem tổng quan giá nhà đất
 • Xem giá theo bản đồ heatmap
 • Tìm, xem, in, chia sẽ báo cáo định giá
 • Báo cáo thống kê cho doanh nghiệp
 • Quản lý tài khoản & hiệu suất
 • Hỗ trợ & quản lý quảng cáo
 • Hướng dẫn nâng cao cho người dùng & quản lý

Tài khoản Doanh nghiệp

Dành cho một nhóm

1.000.000đ

/tài khoản/1 năm, bắt đầu từ 5 tài khoản

Công cụ hiệu quả dành cho việc đăng tin và quản lý theo nhóm & các lợi ích khác từ gói thành viên Chuyên nghiệp.

 • Đăng bao nhiêu tin là tuỳ bạn
 • Ưu đãi 5% khi mua tín dụng làm mới tin đăng
 • Quản lý tin đăng cơ bản
 • Thống kê tin đăng
 • Tìm kiếm, định giá bất động sản
 • Theo dõi xu hướng giá
 • Xem tổng quan giá nhà đất
 • Xem giá theo bản đồ heatmap
 • Tìm, xem, in, chia sẽ báo cáo định giá
 • Báo cáo thống kê cho doanh nghiệp
 • Quản lý tài khoản & hiệu suất
 • Hỗ trợ & quản lý quảng cáo
 • Hướng dẫn nâng cao cho người dùng & quản lý