Digital Marketing Executive

Digital Marketing Executive | Hồ Chí Minh
 
gachvang.com đang tìm kiếm vị trí Digital Marketing trẻ để tham gia đội ngũ Marketing & Data Analytics. 

Trách nhiệm:  
Là một Digital Marketer, bạn phải theo đuổi các mục tiêu cụ thể trong quy trình làm truyền thông, xây dựng thương hiệu và chuyển đổi người dùng, thông qua kênh trực tuyến và phân tích hành vi người dùng online. 

Kỹ năng yêu cầu và kinh nghiệm: 
- Bằng cử nhân
- 1+ năm kinh nghiệm (cấp Intern cũng chấp nhận và đào tạo thêm)
- Có kiến ​​thức về tiếp thị kỹ thuật số, truyền thông và xây dựng thương hiệu tốt bằng các phương tiện truyền thông xã hội.
- Kinh nghiệm với thương mại điện tử hoặc nhà xuất bản nội dung kỹ thuật số.
- Kiến thức về phân tích và nghiên cứu các chiến dịch tiếp thị và kết quả của chiến dịch tiếp thị.
- Kinh nghiệm chuyển đổi người dùng và các hoạt động tiếp thị khác.
- Trực tiếp thực hiện các dự án tiếp thị và chiến dịch, bao gồm tạo ra ý tưởng, sáng tạo nội dung, phân phối các nội dung này trên phương tiện truyền thông khác nhau và đo lường kết quả đạt được.
- Sáng tạo và thực hiện các chiến dịch tiếp thị email dựa trên sự sáng tạo và chuyển đổi người dùng, các chiến dịch tiếp cận người dùng tiềm năng. 

Các kĩ năng mềm bạn nên có:
- Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh cơ bản
- Có tinh thần làm việc nhóm và trách nhiệm cao
- Kỹ năng giao tiếp tốt với tính tự giác, kỷ luật cao
- Có khả năng làm việc độc lập và là một phần của công ty

Những yêu cầu khác: 
Đam mê về tối ưu hóa, có hệ thống về digital marketing, quảng cáo trực tuyến và phân tích dữ liệu.

Gửi CV đến: vieclam@gachvang.com