DinhZaDi®

Tổng quan DinhZaDi® Phường

0 đ/m2

 • 4.9% trong 6 tháng qua
 • 4.9% trong 3 tháng tới

Tình hình thị trường

Ổn định
Thị trường Mua
Thị trường Bán

Theo DinhZaDi® ghi nhận(*), giá trị trung bình bất động sản trong tháng 07-2017 tại khu vực Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh là 510.204.000 đ/m2 tăng 229,2% so với tháng 01-2017. Với tình hình giao dịch và dữ liệu thu thập được hiện tại, gachvang.com dự báo xu hướng này sẽ tiếp tục tăng trong vòng 3 tháng tiếp theo với mức tăng xấp xỉ 2,3% từ tháng 07-2017 đến tháng 10-2017. Tương ứng với giá trị trung bình bất động sản tại khu vực này là khoảng 521.939.000 đ/m2.

DinhZaDi® chi tiết đường

DinhZaDi®: từ 25-06-2021 đến 25-6-2022

DinhZaDi® cho bất động sản được gachvang.com định giá bằng các thuật toán tự động dựa trên dữ liệu thị trường đang giao dịch. Đây không phải là một thẩm định giá chính thức và không đảm bảo tính chính xác. Chỉ sử dụng với mục đích tham khảo giá khởi điểm.

Xem thêm
 • 0 đ/m2
 • 0% dự báo 3 tháng (09-2022)
 • 0 đ Giá chính phủ /m2
 • 0 đ Giá hẻm cấp 1 /m2
 • 0 đ Giá hẻm cấp 2 /m2
Phường
Quận
Thành Phố
Giá hiện tại
Giá dự báo

Giá bán khu vực lân cận

Tên đường đ/m2
Tên đường đ/m2
Tên đường đ/m2

Chỉ số DinhZaDi® giá bán căn hộ

DinhZaDi®: từ 25-06-2021 đến 25-6-2022

DinhZaDi® cho bất động sản được gachvang.com định giá bằng các thuật toán tự động dựa trên dữ liệu thị trường đang giao dịch. Đây không phải là một thẩm định giá chính thức và không đảm bảo tính chính xác. Chỉ sử dụng với mục đích tham khảo giá khởi điểm.

Xem thêm
 • 0 đ/m2

Chỉ số DinhZaDi® giá thuê

DinhZaDi®: từ 25-06-2021 đến 25-6-2022

DinhZaDi® cho bất động sản được gachvang.com định giá bằng các thuật toán tự động dựa trên dữ liệu thị trường đang giao dịch. Đây không phải là một thẩm định giá chính thức và không đảm bảo tính chính xác. Chỉ sử dụng với mục đích tham khảo giá khởi điểm.

Xem thêm
 • 0 đ Giá thuê nhà /m2
 • 0 đ Giá thuê căn hộ /m2
 • 0 đ Giá thuê hẻm /m2
Phường
Quận
Thành Phố

Giá thuê khu vực lân cận

Tên đường đ/100m2
Tên đường đ/100m2
Tên đường đ/100m2